Pilegrimsvandring er avlyst

Pga. store nedbørsmengder og høg vasstand i elva Dritua, er

pilegrimsvandringa frå Nordgarden til Erlandhusom 28. august avlyst.

 

NB: Vis-Knutstemnet går som planlagt. Velkomen til Erlandhusom kl 13.30!

 

Helsing

Vis-Knutheimens venner og Klaape Kulturformidling

 

Pilegrimsvandring

til

Vis-Knutheimen i Erlandhusom

Sundag 28. august 2011


Kl 09.00:

Oppmøte i Nordgarden, Vis-Knuts fødestad i Øvre Svatsum, Vestre
Gausdal. Her kan du parkere og bli frakta attende etter Vis-Knutstemnet,
ca kl 16. Til Nordgarden er det skilta frå avkøyring riksveg 255 ved Joker
Svatsum.

 

Undervegs blir det fleire stoppestader og programpostar:

* Glimt frå Vis-Knuts liv og gjerning.
* Omvising i Galleri 535 på Ormvold:
   Sommarutstilling med Bengt Calmeyer, Sidsel C. Karlsen og Odd Marakatt Sivertsen.
* Meditative pauser. Poetiske og musikalske innslag.
* Historisk/botanisk vandring langs den gamle malmvegen gjennom Dritudalen.

 

Medverkande:

Johs. Nordgården, Jon Sylte, Tarjei Kårfald, Odd Marakatt Sivertsen, Trond Klaape-Aasdal m.fl.

 

Praktisk informasjon:

Velg klede og sko med tanke på at delar av turen går i ulendt, blautt terreng. Ei
elv skal kryssast i løpet av vandringa. Normal fysisk form er tilstrekkeleg for å
vere med på vandringa.

Gratis deltaking. Skyss attende til Nordgarden kostar kr 50,-

I tilfelle dårleg vil blir det vurdert om vandringa skal avlysast.
Spørsmål kan rettast til tlf. 412 13 168 frå kl 07.30 vandringsdagen.

 

Informasjon om pilegrimsvandringa og Vis-Knutstemnet:

 Kontakt Klaape Kulturformidling på tlf. 412 13 168 eller trond@klaape.no

 

Arrangør:

Vis-Knutheimens venner i samarbeid med Nordgarden, Ormvold gard og Klaape Kulturformidling.

   Vis-Knutstemne


Vis-Knutheimen i Erlandhusom

Sundag 28. august kl 13.30


Gudsteneste v/ sokneprest Steinar Floberg

Musikalske innslag v/ Filip Gade

Foredrag v/ Sigmund Jarle Jacobsen: Vis-Knut i vår tid

Allsong

Kollekt
 

*
 

Pause med servering av kaffi/te/saft.

NB: Ta med noko å sitje på + biteti til kaffien!

 

visknut

 

Arrangør:
Vis-Knutheimens venner

 

GÅSØYSYMPOSIET 2011

 Ein møtestad med fokus på menneske, natur og samfunnsliv

 

Laurdag 13. august
Klaapsetra, Gåsøya i Øvre Svatsum


Kl 11.30: Opning av Gåsøyfjøset v/ Anne-Lise og Christian Brodtkorb.

Kl 12.00: Konsert med Brumunddal Messingensemble.

Kl 12.45: Pause med sal av kaffe/te, mineralvatn, kaker.

Kl 13.30: Kulturhistorikar / museumsdirektør Geir Paulsrud
                 «Da ´n Adam gjette på Gåsøy´n» -
                 fjøset i eit kulturhistorisk perspektiv.

Kl 14.15: Pause med sal av kaffe/te, mineralvatn, kaker.

Kl 14.45: Familieforestilling med Geirr Lystrup.

Kl 15.45: Middagspause med sal av lapskaus.

Kl 17.00: Biletkunstnar / forfattar Odd M. Sivertsen:
                 Huset - ein mental og psykologisk størrelse.

 

Leik og aktivitetar for ungane. Er vêret godt vil delar av arrangementet
gå føre seg utandørs. Ta gjerne med noko å sitje på.

Billettsal ved inngangen: kr 50,- pr. programpost eller kr 100,-
for heile dagen. Ungar/ungdom under 16 år går gratis.


Kl 20.00: «Riv ned gjerdene» - om lengslar, kjærleik og fridomskamp.
Festforestilling med Nils Kårfald, Knut Hovslien og Kjell Austin frå Teater G35+

Kr 350,- inkl. middag, kaffi og kaker. Sal av forfriskingar.
Billettar må tingast på førehand: 922 27 970 / trond@klaape.no

 

Trykk her for info. om aktørar, veg, transport, overnatting, Gåsøyfjøset m.m.

Arrangør:

KLAAPE KULTURFORMIDLING med støtte frå
Svatsum Elektrisitetsverk AS, Gausdal kommune, Gausdal Historielag

 

NB: Ta med kontantar. Vi har ikkje terminal for betalings-/kredittkort.
INFO: 922 27 970 / 412 13 168 / edel.aasdal@hotmail.com / trond@klaape.no

Var eg ein Gud...


Side 7 av 7

7
Neste
Siste