Dørhella heme

Jens Haugan har filma og redigert arrangementet ved Brumunddal bibliotek 3. desember.

Lytt til føredraga og musikken nedanfor.

 

Jens Haugan:
Musikar. Førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark.

 

Lars Erlend Kielland:
Teolog. Sokneprest i Brumunddal/Veldre menighet.

 

Sigbjørn Johnsen:
Norsk finansminister. Innfødd hedmarking.

 

Boklansering i Øvre Svatsum

Forrige veke vart diktsamlinga "Fra vugge til grav" presentert, ført i pennen av Bjørn Kleiven frå Øvre Svatsum.
Klaape Kulturformidling har hatt ein finger med i spelet, og var til stades under den humørfylte lanseringa på Kleiven gard.

Les mer..

 

2011_des_Julekveldsvisa

 

 

Haustkveld_gaasøya_30102011

Flere artikler …

Side 6 av 7

6