Pilegrimsvandring er avlyst

Pga. store nedbørsmengder og høg vasstand i elva Dritua, er

pilegrimsvandringa frå Nordgarden til Erlandhusom 28. august avlyst.

 

NB: Vis-Knutstemnet går som planlagt. Velkomen til Erlandhusom kl 13.30!

 

Helsing

Vis-Knutheimens venner og Klaape Kulturformidling