Vis-Knutstemne


Vis-Knutheimen i Erlandhusom

Sundag 28. august kl 13.30


Gudsteneste v/ sokneprest Steinar Floberg

Musikalske innslag v/ Filip Gade

Foredrag v/ Sigmund Jarle Jacobsen: Vis-Knut i vår tid

Allsong

Kollekt
 

*
 

Pause med servering av kaffi/te/saft.

NB: Ta med noko å sitje på + biteti til kaffien!

 

visknut

 

Arrangør:
Vis-Knutheimens venner