Pilegrimsvandring

til

Vis-Knutheimen i Erlandhusom

Sundag 28. august 2011


Kl 09.00:

Oppmøte i Nordgarden, Vis-Knuts fødestad i Øvre Svatsum, Vestre
Gausdal. Her kan du parkere og bli frakta attende etter Vis-Knutstemnet,
ca kl 16. Til Nordgarden er det skilta frå avkøyring riksveg 255 ved Joker
Svatsum.

 

Undervegs blir det fleire stoppestader og programpostar:

* Glimt frå Vis-Knuts liv og gjerning.
* Omvising i Galleri 535 på Ormvold:
   Sommarutstilling med Bengt Calmeyer, Sidsel C. Karlsen og Odd Marakatt Sivertsen.
* Meditative pauser. Poetiske og musikalske innslag.
* Historisk/botanisk vandring langs den gamle malmvegen gjennom Dritudalen.

 

Medverkande:

Johs. Nordgården, Jon Sylte, Tarjei Kårfald, Odd Marakatt Sivertsen, Trond Klaape-Aasdal m.fl.

 

Praktisk informasjon:

Velg klede og sko med tanke på at delar av turen går i ulendt, blautt terreng. Ei
elv skal kryssast i løpet av vandringa. Normal fysisk form er tilstrekkeleg for å
vere med på vandringa.

Gratis deltaking. Skyss attende til Nordgarden kostar kr 50,-

I tilfelle dårleg vil blir det vurdert om vandringa skal avlysast.
Spørsmål kan rettast til tlf. 412 13 168 frå kl 07.30 vandringsdagen.

 

Informasjon om pilegrimsvandringa og Vis-Knutstemnet:

 Kontakt Klaape Kulturformidling på tlf. 412 13 168 eller trond@klaape.no

 

Arrangør:

Vis-Knutheimens venner i samarbeid med Nordgarden, Ormvold gard og Klaape Kulturformidling.