Kyrkje og livssyn

Brumunddal/Veldre menighet   www.brumunddalveldre.no    
Lia gård   www.liagard.no
Korsveibevegelsen   www.korsvei.no
Pilegrimsleden   www.pilegrim.info

 

Reiseliv, mat og opplevingar

Simenstad Gard
  www.simenstadgard.no
Sofies Stuer
  www.sofiesstuer.no
Lier Gård   www.liergard.no

Kulturstua i Ro
  www.kulturstua.no
Helvete Naturpark   www.helvete.info
Strand Fjellstue   www.strand-fjellstue.no
Strind Gard
  www.strind-gard.no
Dalseter Høyfjellshotell   www.dalseter.no
Ruten Fjellstue   www.ruten.no
Nordgard Aukrust   www.aukrust-nordgard.no

Samarbeidspartnarar

Kulturhistorikar Brit Skurdal Braastad
www.simenstadgard.no

Folkemusikar Inge Gjevre
  www.ingegjevre.no
Biletkunstnar/forfattar Odd Marakatt Sivertsen
www.oddsivertsen.no
Songar Lisabeth Kvalevaag-Holm
http://www.facebook.com/IDenKaldeVinter
Poet Ted Martin Granlund / K.Ø.S. Forlag http://www.facebook.com/pages/K%C3%98S-forlag/112430358915876
Kårfald Service Kontakt via e-post
Vidunderlyd / Halvard Bjørkås www.vidunderlyd.no
Språkvitar/musikar Jens Haugan www.jenshaugan.com
Ringsaker Bibliotek www.ringsaker.kommune.no/biblioteket

Media

Gausdøl'n               www.gausdolen.no
Gudbrandsdølen Dagningen   www.gd.no
Ringsaker Blad   www.ringsaker-blad.no
Hamar Arbeiderblad   www.h-a.no
Vårt Land   www.vl.no
Dag og Tid   www.dagogtid.no

Lag, foreiningar og organisasjonar

Gausdal Historielag
  www.gausdalhistorielag.no
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  www.smabrukarlaget.no
Råd for Øko-filosofi
  www.stetinddeclaration.com
Naturvernforbundet
  www.naturvernforbundet.no
Noregs Mållag   www.nm.no

Bruktbøker

Den norske bokbyen
  www.bokbyen.no
Bokloftet   www.bokloftet.no