Utmerkingar:

Årets Rose 1993  (Gausdal sang- og musikkråd)
Forbrukersamvirket Gudbrandsdalens folkemusikkpris 1999
Vangbamsen 2002  (Vang bibliotek, Hamar kommune)

Medforfattar:

Innenfor utenfor : Hamar i dag  (Ararat forlag 2005)

En glitrende god tekst har Trond Klaape, som er livlig fabulerende, men solid plantet i en gjenkjennbar Hamar-virkelighet. Og det synes også å være noe av betydningen ved en slik bok at den gir uttrykks- og utgivelsesmuligheter til yngre folk som tydelig har noe å fare med  
(Geir Vestad i Hamar Arbeiderblad 12. november 2005).

Referansar:

Gausdal Historielag har samarbeidet med Klaape Kulturformidling i forbindelse med historielagets kulturkvelder. Historielaget har erfart et ryddig og fleksibelt foretak. Det er en glede å oppleve Trond Klaape som organisator, deklamatør, kåsør og sanger. Det handler om en profesjonell orienteringsevne i stoffet og en formidlingsevne som trollbinder tilhørerne. Foretaket borger for kvalitet.
Gausdal Historielag, Birgit Kraabøl

 Vi har vært så heldige å få benytte Trond Klaape som toastmaster i vårt 50 års lag. Han bidrar med langt mer enn det en vanligvis forventer av en toastmaster i form av lesing av egne og andres dikt og ved å skape en god og lun stemning under festen. Vi har også vært så heldig å oppleve Trond i andre sammenhenger, blant anna 17 mai arrangement og i menighetsammenheng. Også der utmerker han seg som en flott leder av store arrangementer hvor han skaper god stemning og byr på seg selv. Vi anbefaler Trond Klaape på det varmeste.
Lars Lien og Astrid Aspeland

Trond Klaape har  vokse opp i Svatsum i Vestre Gausdal innan for ein kultur med  klangbotn i lokale tradisjonar som går langt bakover i tid. No er guten vorte vaksen og har etter kvart utvikla formidlinga si med både folkekjære og såkalla meir krevjande diktarar og forfattarar. Slik har han eit svært allsidig repertoar. 


Trond Klaape syng, kåserar og deklamerar alt etter som det trengs, gjerne i samarbeid med musikarar. Han tek gjerne på seg å setja saman kulturprogram om ein har slike ynskje. Dette med å formidle kultur på denne måten er viktig for Trond, og han gjer det med eit engasjement og ein indre kraft som gjer at lydarane blir gripne. Eg har nytta Trond i private høve og det har vore vellykka.

Det blir ord til ettertanke og ikkje minst sit ein att med ei oppleving som ein har med seg vidare og føler seg rikare av.

Geir Paulsrud