GÅSØYSYMPOSIET 2014


 
 ProgramAktørar - Fleire aktørarStøttespelarar 


   Interior Gåsøyfjøset    Ved kjerrehus og skigard